Інформація про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ"Порядок розгляду звернень громадян ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД СЕЙФ ТОВ КАРАТ-КРЕДИТ І КОМПАНІЯ»

"Порядок розгляду звернень громадян ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД СИНДИКАТ-ПЛЮС ЯКИМЕНКО І КОМПАНІЯ»ДОСУДОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ:

У випадку, якщо клієнт Ломбарду вважає, що з боку фінансової установи (в тому числі, будь-яких працівників або посадових осіб Ломбарду ) мало місце порушення його прав та охоронюваних законом інтересів, то такий клієнт має право на звернення* безпосередньо до Директора Ломбарду, шляхом його здійснення в будь-який з нижченаведених способів:

 • письмово, шляхом надсилання звернення поштою, за адресою місцезнаходження Ломбарду: 03056 м. Київ, вул. Гетьмана, буд. 25-А;
 • електронною поштою на адресу: [email protected];
 • усне звернення (особисте або за допомогою засобів телефонного зв’язку за номером телефону: 0800501968.

*Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Пропозиція (зауваження) – звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

Заява (клопотання) – звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання – письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, посадових осіб.

ПРАВО НА СУДОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ:

Відповідно до ч. 1 ст. 4 Цивільного процесуального кодексу України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.

Право на судовий захист може бути реалізовано шляхом подання позовів до суду:

 • за місцезнаходженням Лобарду – до Соломянського районного суду м. Києва – згідно з ч. 2 ст. 27 Цивільного процесуального кодексу України;
 • або
 • за місцем заподіяння шкоди – згідно з ч. 6 ст. 28 Цивільного процесуального кодексу України.

ПРАВО НА ЗВЕРНЕННЯ ДО УПОВНОВАЖЕНИХ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ЗА ЗАХИСТОМ ПОРУШЕНИХ ПРАВ:

Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України «Про захист прав споживачів», споживачі під час укладення, зміни, виконання та припинення договорів щодо отримання (придбання, замовлення тощо) продукції, а також при використанні продукції, яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право на звернення до суду та інших уповноважених державних органів за захистом порушених прав.

Відповідно до діючого законодавства державне регулювання ринків фінансових послуг здійснюється уповноваженим органом – Національним банком України.

У разі, якщо результатом розгляду звернення до директора Ломбарду, Ви не задоволені – пропонуємо звертатись до уповноваженого державного органу.

З приводу будь-яких фінансових послуг, які надає Ломбард:

до Національного банку України як органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг:

Адреса: вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601, тел. 0 800 505 240

Сайт: https://bank.gov.ua/

З процедурою звернення до Національного банку України Ви можете ознайомитись за посиланням:

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-pochinaye-priymati-zvernennya-gromadyan-schodo-roboti-nebankivskih-finansovih-ustanov

Переглянути типовий ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ ТА ЗАСТАВУ МАЙНА.

ФІНАНСОВА ПОСЛУГА (конкретний розмір загальної суми зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, не може бути визначений, тому надаємо порядок визначення таких витрат)

Фінансовою послугою є надання ломбардом фінансового кредиту під заставу майна. За користування фінансових кредитом клієнт сплачує проценти у розмірі визначеному в договорі згідно тарифів ломбарду.

Оскільки неможливо визначити конкретний розмір суми витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, повідомляємо порядок визначення таких витрат. Плата за користування кредитом визначається у процентах та нараховується за кожен день користування кредитом - розмір процентів визначається договором. За порушення клієнтом строку виконання зобов’язань (прострочення) ломбард стягує відсотки за кожний день прострочення сплати Кредиту, розмір яких передбачений Договором. Інших витрат при отриманні фінансової послуги в ломбарді – клієнт не несе.

ОПОДАТКУВАННЯ. Фінансово-кредитна операція (отримання – повернення клієнтом фінансового кредиту) – не передбачає для клієнта податкового навантаження.

У випадку примусової реалізації майна клієнта, що виступало предметом застави за договором, якщо сума реалізації майна перевищує суму заборгованості перед ломбардом та клієнт звернувся до ломбарду з метою отримання суми перевищення - згідно чинного законодавства, фінансова установа зобов’язана утримати з цих коштів податок з доходів фізичних осіб за ставкою 18% та військовий збір за ставкою 1,5%, що призведе до зменшення цієї суми на суму податків.

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ:

(ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ ТА ЗАСТАВУ МАЙНА):

 • * Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг. Одностороння відмова клієнта від договору допускається тільки у випадку повного погашення заборгованості за Договором.
 • * Строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору. Право на відмову від договору може бути використане клієнтом до моменту його фактичного підписання. Заяви, анкети та інші документи, які надаються Позичальником (Заставодавцем) Ломбарду як намір на укладання договор, не є його зобов’язанням до укладання такого договору. Позичальник (Заставодавець) має право відмовитися від Договору в будь-який момент до укладання такого Договору.
 • * Мінімальний строк дії договору становить 1 день.
 • * Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій. Розірвання договору допускається лише за згодою його сторін. Договір може бути розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною. Наслідком реалізації клієнтом права розірвати чи припинити договір є повернення клієнтом суми фінансового кредиту та сплата відсотків за фактичний строк користування фінансовим кредитом. Дострокове виконання договору клієнтом можливе за його бажанням.
 • * Порядок внесення змін та доповнень до договору. Зміни та доповнення до договору вважаються дійсними, якщо вони здійснені в письмовому вигляді та підписані сторонами Договору.
 • * Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди клієнта ломбарду.
 • * У Ломбарду сформовано резервний капітал, що при необхідності застосовується відповідно до законодавства.
Array ( [form] => tpl.AjaxFAQ.callback [snippet] => FormIt [frontend_css] => [[+assetsUrl]]css/default.css [frontend_js] => [[+assetsUrl]]js/default.js [actionUrl] => [[+assetsUrl]]action.php [formSelector] => ajax_form [objectName] => AjaxForm [hooks] => FormItSaveForm,email [emailSubject] => Заказ обратного дзвінка [emailTo] => [email protected] [emailFrom] => [email protected] [emailFromName] => Обратний дзвінок [emailTpl] => tpl.callback.attach [validate] => name:required:minLength=^5^,phone:required,clock:required [validationErrorMessage] => У формі є помілки! [successMessage] => <div class="alert alert-success marginTop25"><h3>Дякуємо за звернення.<br />Наш менеджер передзвонить Вам !!!</h3></div> ) Array ( [form] => tpl.AjaxFAQ.order [snippet] => FormIt [frontend_css] => [[+assetsUrl]]css/default.css [frontend_js] => [[+assetsUrl]]js/default.js [actionUrl] => [[+assetsUrl]]action.php [formSelector] => ajax_form [objectName] => AjaxForm [hooks] => FormItSaveForm,email [emailSubject] => Заказ кредиту [emailTo] => [email protected] [emailFrom] => [email protected] [emailFromName] => Заказ кредиту онлайн [emailTpl] => tpl.order.attach [validate] => credits_order:required:minLength=^5^,phone:required,email:required [validationErrorMessage] => У формі є помілки! [successMessage] => <div class="alert alert-success marginTop25"> <h3>Дякуємо за заказ.<br />Наш менеджер передзвонить Вам !!!</h3> </div> )
Увага! Цікава пропозиція
Перехід буде здійснено через
Вибір застави
До сплати: 30 000
дорогоцінні метали
техніка
авто
Сума позики
Термін позики, дні
Переплата на добу
Відгук роботи відділення ломбарду
Загальна оцінка
Array ( [form] => Ajax.PositiveForm [snippet] => FormIt [frontend_css] => [[+assetsUrl]]css/default.css [frontend_js] => [[+assetsUrl]]js/default.js [actionUrl] => [[+assetsUrl]]action.php [formSelector] => ajax_form [objectName] => AjaxForm [hooks] => email,FormItSaveForm,fiProcessArrays,spam [emailSubject] => Позитивний відгук [emailTo] => [email protected] [emailFrom] => [email protected] [emailFromName] => Позитивний відгук [emailTpl] => tpl.positiveFeed.attach [validate] => ratings:required,reson:required,name_vidguk:required,name_contact:required,comments:required,sotrudnik:required [validationErrorMessage] => Пожалуйста, исправьте ошибки! [successMessage] => <div class="alert alert-success marginTop25"> <h3>Дякуємо за звернення.<br />Нам дуже важлива Ваша увага !!!</h3> </div> ) Array ( [form] => Ajax.NegativeForm [snippet] => FormIt [frontend_css] => [[+assetsUrl]]css/default.css [frontend_js] => [[+assetsUrl]]js/default.js [actionUrl] => [[+assetsUrl]]action.php [formSelector] => ajax_form [objectName] => AjaxForm [hooks] => email,FormItSaveForm,fiProcessArrays,spam [emailSubject] => Негативний відгук [emailTo] => [email protected] [emailFrom] => [email protected] [emailFromName] => Негативний відгук [emailTpl] => tpl.negativeFeed.attach [validate] => ratings:required,reson:required,name_vidguk:required,name_contact:required,comments:required,sotrudnik:required [validationErrorMessage] => Пожалуйста, исправьте ошибки! [successMessage] => <div class="alert alert-success marginTop25"> <h3>Дякуємо за звернення.<br />Нам дуже важлива Ваша думка !!!</h3> </div> )
Вибір застави
дорогоцінні метали
техніка
авто
Сума позики
Термін позики, дні
Переплата на добу
До сплати:
330 000